Pensioensystemen

De meeste werkgevers in Nederland hebben een pensioenvoorziening voor hun werkgevers. Dit pensioen kan worden opgebouwd volgens verschillende systemen. De belangrijkste zijn:

  • eindloonregeling,
  • middelloonregeling,
  • beschikbare-premieregeling.

Eindloonregeling

Het pensioen in een eindloonregeling is gebaseerd op het laatstverdiende salaris. In veel gevallen is dit het hoogste salaris. Dit systeem wordt dan ook gezien als een van de beste regelingen. U bouwt jaarlijks een percentage van de pensioenuitkering op. Meestal is dit 1,75%. Na veertig dienstjaren komt het pensioen dan uit op 70% van het laatstgenoten salaris. Ruim de helft van de werknemers heeft een eindloonregeling.

Een voordeel van dit systeem is dat een salarisverhoging doorwerkt op de pensioenopbouw in de achterliggende dienstjaren. Voor werkgevers is dit natuurlijk een nadeel, want over die jaren is te weinig premie betaald. Daarom kennen veel eindloonregelingen een beperking. De hoogte van het pensioen wordt dan bijvoorbeeld bepaald op basis van de laatste paar jaren voor de pensioendatum. Of het eindloonsysteem wordt slechts tot een bepaalde leeftijd toegepast, waarna het middelloonsysteem gaat gelden. Een eindloonregeling is vooral voordelig als u in de laatste jaren van uw loopbaan nog grote carrièrestappen maakt.

Middelloonregeling

Bij de middelloonregeling vormt het salaris dat u gemiddeld over uw gehele loopbaan hebt verdiend de basis voor het pensioen. Elk jaar wordt het pensioen apart bepaald, bijvoorbeeld 2% van het loon van dat jaar. Het maximale toegestane percentage is 2,25. Ongeveer 32% van de werknemers heeft een middelloonregeling.

Een middelloonsysteem levert meestal minder pensioen op dan een eindloonregeling. Maar is uw salaris redelijk gelijk gebleven of slechts beperkt gestegen, dan kan uw pensioen gelijk uitkomen met een pensioen in een eindloonsysteem.

Tegenwoordig zijn veel middelloonregelingen geïndexeerd. Het opgebouwde pensioen wordt dan jaarlijks met een bepaalde index (loon- of prijsindex) verhoogd.

Beschikbare premieregeling

Zoals de naam al zegt, krijgt u bij de beschikbare-premieregeling jaarlijks een bepaalde premie of percentage van uw salaris ter beschikking. De hoogte van de premie is afhankelijk van uw leeftijd. Hoe jonger, hoe lager de premie. De pensioenuitvoerder belegt de premies. Met de opbrengsten hiervan moet u een pensioenuitkering aankopen. Vaak kunt u kiezen uit verschillende beleggingsportefeuilles.

Een nadeel van dit systeem is dat u geen zekerheid hebt over de hoogte van het uiteindelijke pensioen. Een voordeel is de flexibiliteit. U kunt bijvoorbeeld kiezen wanneer u met pensioen wilt en of u wel of geen nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening wilt treffen. Welke mogelijkheden u hebt, hangt af van de pensioenregeling.