Algemene Ouderdomswet, een basisvoorziening

De afkorting AOW staat voor Algemene Ouderdomswet. Op basis van deze wet heeft iedereen die 65 jaar wordt, recht op een ouderdomspensioen.

In het algemeen bent u verzekerd voor de AOW als u in Nederland woont. Het maakt niet uit welke nationaliteit u hebt en of u een inkomen heeft. U bent ook verzekerd als u niet in Nederland woont, maar daar wel werkt en belasting betaalt.

Als u gedurende de vijftig jaar tussen uw 15de en 65ste jaar verzekerd bent geweest, dan hebt u vanaf de maand waarin u 65 jaar wordt recht op een volledig AOW-pensioen. Daar bovenop kunt u een toeslag ontvangen als u gehuwd bent of als ongehuwde een gezamenlijke huishouding voert met een ander persoon die nog geen 65 jaar is. Voor ieder jaar dat u niet verzekerd bent geweest, valt het AOW-pensioen 2% lager uit. De AOW moet u zien als een basispensioen.

U kunt door verschillende oorzaken geconfronteerd worden met een tekort in uw pensioenopbouw, doordat de basisvoorziening, de AOW, niet toereikend is.

Situaties waarin een tekort kan ontstaan:

  • U hebt meerdere jaren in het buitenland gewoond.
  • Uw werkgever gaat uit van een (te) hoge AOW-franchise.
  • De werkgever van uw meewerkende partner gebruikt een (te) hoge AOW-franchise.
  • Er is sprake van een leeftijdsverschil tussen u en uw partner.
U kunt er dus niet zomaar vanuit gaan dat uw werkgeverspensioen en uw AOW samen voldoende inkomen opleveren voor een zorgeloos pensioen.